sauga


sauga
1 saugà sf. (4) NdŽ, Š, , , FrnW 1. jutimasis saugiam, saugumas: Sugrįžo ramuma, su ja ir saugos jausmas . 2. saugojimasis, atsargumas: Vis tos saugos taip labai reikia A1884,323. 3. LsB229 apsauga, saugojimas: Įstatymų sekiojamas žmogus tyrumose saugos ieškojo . Medžioklės sauga kurapkoms ir putpeloms patrumpinta LC1884,31. Spindžių ryškumas daug sveria miško saugoje Mt. Duok tavo saugoj būtumim KN204. Todrin visad budrioj saugoj dūšią tavo prieš šėtoną turėk SE66. Turėk tuos savo saugoje, kurie nuo tiesos atstoja brš. Saugos priedermė . Saugos diržai prisirišami, dirbant aukštai . Būtų galėję daugiau išlikti, jeigu didysis laivas būtų turėjęs daugiau saugos valtelių Vd. 4. kokia apsisaugojimo priemonė: Priešas teip sudavė smarkiai į mano saugą, kad vos nuo arklio nenupuoliau . 5. kar. apsaugos būrys, jo pozicijos: Žygio sauga . Nakčiai Gecevičius paskirstė sargybas į visas priešakines Aleksoto ir Fredos saugas . Už gynimo pozicijos saugos ruožo būva pagrindinė gynimo pozicija EncIX2. Nusprendėme trauktis savotiškais perbėgimais, gindamiesi saugų grandine: kol viena sauga laiko prispaudusi priešą prie žemės, kita traukiasi . Priešakinė sauga (avangardas) .

Dictionary of the Lithuanian Language.